Spraakontwikkeling, dysarthrie en afasie

Bij een vertraagde spraakontwikkeling is de spraak van het kind achter in vergelijking met leeftijdgenoten.

Als u zich zorgen begint te maken over het spreken van uw kind , of wanneer uw kind weinig of niet spreekt, raadpleeg dan huisarts, consultatiebureau-arts of logopedist.

Hoe herkent u dysartrie?

  • vermindering van verstaanbaarheid
  • afname van articulatiebeweging
  • verandering van spreektempo
  • verminderde gelaatsexpressie

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door hersenletsel. Er kunnen problemen ontstaan met spreken, lezen, schrijven en het begrijpen van taal. Afasie is er in verschillende soorten, afhankelijk van ernst en de combinatie van de verschijnselen.

Hoe herkent u afasie?

  • problemen met spreken, lezen en/of het begrijpen van taal
  • stemmingswisselingen, gedragsveranderingen
  • moeite met het vinden van woorden
  • zinnen formuleren lukt niet meer zoals  vroeger