Stemproblemen en heesheid

Bij heesheid is de stemkwaliteit verslechterd. Het wordt veroorzaakt door het niet goed sluiten van de stembanden, de stem klinkt niet meer helder of valt deels of geheel weg. De oorzaak kan liggen in het stemorgaan zelf, maar ook in een verkeerde toepassing van de ademhaling en de adem-stemkoppeling. Vaak is het een combinatie van factoren die tot stemklachten leidt.

Heesheid kan zowel bij kinderen als bij volwassenen voorkomen. Bij kinderen is heesheid vaak terug te voeren op misbruik van de stem. Bij volwassenen is de oorzaak van heesheid eerder het niet correct gebruiken van de stem, met name op momenten dat de stem extra belast moet worden. Het onderzoek en de behandeling van heesheid worden vergoed door de verzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist/KNO-arts.

Een stembandverlamming kan worden veroorzaakt door een virusinfectie, een beschadiging of door een operatie. Een beroerte kan ook een stembandverlamming tot gevolg hebben. Soms is de oorzaak van een stembandverlamming niet te achterhalen. De KNO-arts stelt de diagnose.